Tips voor Aliyah

Stukken voor de AV over kalenderjaar 2016

-- IN CONSTRUCTION --


Hieronder vindt u de links om de documenten te lezen of te printen, die op de komende Algemene Ledenvergadering behandeld zullen worden:

- De Statuten van de IOH
- Het Huishoudelijk Reglement van de IOH  

Jaarcijfers


IOH-leden, die de jaarcijfers 2015 wilen inzien, worden verzocht zich tot het kantoor van de IOH te wenden. De stukken worden dan naar hun toegestuurd.

 

Dagelijks Bestuur 2016


Op zondag 17 juli, in de eerste vergadering van het nieuwe Hoofdbestuur van de Irgoen Olei Holland,  gehouden in het kantoor van de IOH te Tel Aviv,
zijn de taken van het Dagelijkse Bestuur van onze vereniging als volgt verdeeld:

Ephraim Eisenmann, voorzitter
Andre Boers, penningmeester
Marion Levkovits, secretaris 
Pagina 1 van 3

tekstgrootte

Visit Us on Facebook!

Zoeken