Tips voor Aliyah

Pesach


Het bestuur en de medewerkers van de IOH wensen u Chag Pesach Kasher ve Sameach.
Het IOH kantoor is gedurende Chol Hamoed Pesach gesloten.

 

[IOH] IOH Algemene Vergadering en Kandidaatstellingen

De Algemene Vergadering van de Irgoen Olei Holland zal op 11 juni 2014 het Jaarverslag over 2013 bespreken en het bestuur van de IOH verkiezen.
Zoals ik al een aantal keren naar voren heb gebracht, heb ik besloten geen kandidatuur voor een nieuwe termijn als voorzitter van de Irgoen Olei Holland te aanvaarden.

Het Hoofdbestuur van de Irgoen Olei Holland heeft in zijn vergadering van 26 maart 2014 unaniem besloten tot de volgende kandidaatstellingen:

1.  Voorzitter van de Irgoen Olei Holland: Ephraim Eisenmann. Ephraim Eisenmann is de afgelopen 2 jaar lid en penningmeester van het Hoofdbestuur geweest.
2.  Leden van het Hoofdbestuur: Marc Boas en Avraham (Albert) de Vries
3.  De besturen van de afdelingen hebben de vertegenwoordigers en plaatvervangende vertegenwoordigers nog niet aan het kantoor van de IOH officieel bekendgemaakt.

Voorts is door de afdeling Jeruzalem Alfred (Alfi) Fass kandidaat gesteld als voorzitter van de IOH.

Het kantoor van de Irgoen Olei Holland zal door middel van de uitnodiging voor de Algemene Vergadering en eventueel via de IOH mail eventueel andere kandidaatstellingen bekendmaken.

Verder heeft het Hoofdbestuur op grond van de statuten van de Irgoen Olei Holland besloten, dat de betaling van de contributie vóór 1 april 2014 recht geeft om op de Algemene Vergadering te stemmen. Leden die op 1 april of daarna hun contributie voldoen, kunnen niet op deze Algemene Vergadering hun stemrecht uitoefenen.

Henoch Wajsberg,
voorzitter Irgoen Olei Holland

 

[IOH] Koningsdag receptie van de Nederlandse ambassadeIn de avond van 24 april a.s. zal van 19.00 tot 21.00 uur –op uitnodiging– een receptie ter gelegenheid van Koningsdag plaatsvinden in de residentie van de ambassadeur in Herzliya Pituach, 30 Havazelet Hasharon.
Het betreft een gecombineerde receptie, waaraan naast vertegenwoordigers van m.n. Israëlische instanties (bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties), ook Nederlanders kunnen deelnemen. De inschrijving voor toegang is daarbij beperkt tot 100 personen. Nederlanders  –v.a. 18 jaar en ouder – die aan deze receptie willen deelnemen, kunnen zich hiervoor aanmelden vanaf 2 april via dit email-adres:  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Vanaf 2 april kunt u zich via genoemd email-adres voor deze receptie inschrijven –maximaal 2 personen (18+) per aanmelding – waarbij de eerste 100 aanmeldingen een elektronisch bericht met bevestiging deelname aan de receptie krijgen toegestuurd. Deze bevestiging dient u voor binnenkomst te overhandigen voor toegang tot de residentie. Personen zonder uitnodiging kunnen gezien de gelimiteerde ruimte niet tot de receptie worden toegelaten.

Nederlanders die niet over toegang tot het Internet beschikken kunnen zich vanaf 2 april a.s. telefonisch aanmelden via: 03-75 40 737 (max. 2 pers. 18+). Indien uw aanvraag binnen de gestelde limiet van 100 personen valt zult u de uitnodiging per post ontvangen.

 
Pagina 1 van 25

tekstgrootte

Visit Us on Facebook!

blogs


Wisselende Blog
wisselende blog

lezers schrijven

Ruth de Jong-Hotze
Ruth de Jong-Hotze
Ruth's avonturen


Ya'akov Almor

Zoeken