Tips voor Aliyah

Vooraankondiging Familiedag 2016

 

[IOH] Buitengewone Algemene Vergadering Jad Davids


Op 11 augustus 2016 heeft een buitengewone algemene vergadering van Jad Davids plaatsgevonden.
Tot ons genoegen is tijdens deze vergadering het bestuur benoemd voor het jaar 2016/2017. Gidon Dolev is benoemd als waarnemend voorzitter.

Wij zijn er van overtuigd dat het bestuur op dezelfde vertrouwde wijze, ook in het komende jaar het waardevolle werk ten goede van de Nederlandse gemeenschap in Israël zal voortzetten.

Eveneens is tijdens deze vergadering besloten een speciaal hulpfonds op te richten ten gunste van Sjoa overlevenden van Nederlandse afkomst van de eerste generatie.
De gelden van dit fonds zijn beschikbaar gesteld aan Jad Davids door de Stichting Individuele Marorgelden (SIM) in Nederland.

Een speciale commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van Jad Davids, Nini Czopp, Elah en Ayalah, benevens twee onafhankelijke leden van de Nederlandse gemeenschap in Israël, zal beslissingen nemen over de aanvragen die bij het fonds zullen worden ingediend.
Binnenkort verschijnen publicaties over het hulpfonds in de meeste Nederlandse media in Israël.


Wij wensen Jad Davids veel succes en voldoening met deze belangrijke taken.

Ephraim Eisenmann        Voorzitter IOH
Yossi Beck                     Voorzitter Beth Joles
David Eisenmann            Voorzitter Beth Juliana
Gidon Dolev                   Waarnemend voorzitter Jad Davids 

[IOH] Dankbetuiging aan Simon van Buren

 

Tot onze spijt heeft de voorzitter van Jad Davids, Simon van Buren, besloten af te treden uit zijn functie.

Gedurende 8 jaar heeft Simon zich met hart en ziel ingezet voor de belangrijke doeleinden van Jad Davids.
Simon heeft in al deze jaren op bijzondere wijze het bestuur geleid.

Wij danken hem namens onze organisaties voor de vele jaren van steun aan de hulpbehoeftigen in de Nederlandse gemeenschap in Israël en wensen hem nog vele actieve jaren in goede gezondheid.


Ephraim Eisenmann, voorzitter IOH
Yossi Beck, voorzitter Beth Joles
David Eisenmann, voorzitter Beth Juliana


 
Pagina 1 van 5

tekstgrootte

Visit Us on Facebook!

blogs


Wisselende Blog
wisselende blog

lezers schrijven

Ruth de Jong-Hotze
Ruth de Jong-Hotze
Ruth's avonturen


Ya'akov Almor

Zoeken