IRGOEN OLEI HOLLAND

IOH NEWS

UPCOMING EVENTS

Heading 1

DDee D

Onze Algemene Ledenvergadering over verenigingsjaar 2019
vindt plaats op dinsdag 28 juli 2020 - via ZOOM

Doorlopende Volmacht voor beginners.

 

Er is al veel geschreven over dit onderwerp in de Aleh, maar de meesten van ons hebben er niets aan gedaan tot heden. Het is een onaangenaam onderwerp, het naderende levenseinde, en de doorlopende volmacht die dit alles zal regelen is een lang en niet geheel overzichtelijk document, dat voor relatief veel geld door een daarvoor geschoolde advocaat wordt opgesteld. Maar het hele proces kan toch iets eenvoudiger gemaakt worden, zoals blijkt uit een artikel in de Aleh van oktober 2019, geschreven in het Nederlands en in het Ivriet door de stichting EMZ, tegenwoordig ook bekend onder de naam stichting Nini Czopp, de Nederlandse instantie in Israel die zorgt voor het welzijn van shoah overlevenden en hun partners.

Na lang aarzelen hadden mijn vrouw en ik een afspraak gemaakt bij EMZ, waar ik tot nu toe nooit iets mee te maken heb gehad, maar het eerder genoemde artikel in de Aleh overtuigde mij dat het nuttig was daar eens aan te kloppen omdat zij helpen bij het opstellen van het medische gedeelte van de 'ipoej koach matmied' (=doorlopende volmacht).

Het is nuttig hier nog eens uit te leggen dat dit document in drie delen uiteenvalt:

1. Een medisch deel dat handelt over onze laatste levensfase, voor het geval dat wij in dat stadium verstandelijk niet meer bij machte zijn te beslissen wat er met ons moet gebeuren. Dat gaat over overbodige heroïsche maatregelen tegen het eind van het leven, bij oudere personen met meerdere ziekten. Er wordt dan een gemachtigde benoemd, die bij de behandelende artsen dit document voor de neus kan houden, en dat wettelijk verplichtend is. Nogmaals, zolang wij tot het eind helder zijn, is dit document niet nodig, en vraagt de behandelende arts ons rechtsstreeks onze beslissingen ter plaatse - dit gaat over de eindfase, bij geestelijke onmogelijkheid om zelf te zeggen wat je wensen zijn. Het is duidelijk geen vrijbrief voor euthanasie, want dat bestaat hier niet.

2. Deel twee is een verder medisch document waar onze wensen kenbaar worden gemaakt bij chronische ziekte, dus niet specifiek in de eindfase van ons leven, als wij tegen die tijd zelf geestelijk niet meer helder zijn. Het is dus zaak om dit tijdig te doen, voor we geheel afgetakeld zijn, en niet die belangrijke beslissingen bij onze kinderen in de schoot te werpen. Op dat document moeten de aangewezen vertrouwenspersonen ook tekenen. Dit alles kan door EMZ geregeld worden – hun sociale werksters komen er zelfs voor aan huis als we minder mobiel zijn - en het is juridisch bindend. De kosten van deze twee onderdelen bij EMZ zijn een fractie van de kosten van een advocaat. Wij spraken met een alleraardigste en geduldige sociale werkster in hun kantoor in Nathanja, die het vak precies kent, met de nodige uitleg, en hebben al onze wensen kenbaar gemaakt. Dit geldt als aanmoediging om het niet te laten sloffen – onze nabestaanden zullen ons dankbaar zijn dat we zelf de hete kolen uit het vuur halen.

3. Dan is een derde fase van de volledige doorlopende volmacht, die gaat over bezittingen. De twee eerdere delen staan opzichzelf, zijn elk, zoals hierboven gezegd juridisch bindend zonder de handtekening van een advocaat, en maken die laatste stap niet strikt nodig. Wij hebben een testament en dat is mogelijk genoeg. Dat derde document moet bij een advocaat worden opgesteld en dat is een veel duurdere handeling. Juist omdat EMZ de advocaat een groot deel van het werk uit handen neemt, namelijk het medische gedeelte, kunnen zij ons bevoegde advocaten aanbevelen die het laatse deel voor een veel redelijker honoraium willen opstellen. Mogelijk laten wij dat gewoon zitten – zo ver zijn we nog niet.
 

Eldad Kisch; mei 2020

ZOEKTOCHT

Als onderdeel van het 75-jarig jubileum sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, is een ceremonie gepland in Friesland, waarbij de organisatie 'De terugkeer van Joodse kinderen' de kinderen die in Friesland ondergedoken hebben gezeten tijdens de oorlog, weer terug wil brengen. Het is een specifieke groep waar de organisatie naar op zoek is.
De groep bestaat uit kinderen die met hulp van de Amsterdamse Studenten Groep (ASG) ofwel vanuit een kinderdagverblijf tegenover de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam zijn gesmokkeld of door dezelfde groep uit hun huizen zijn gehaald.

In de Hollandsche Schouwburg aan de Plantage Middenlaan werden Amsterdamse joden gebracht in afwachting van deportatie naar het transportkamp Westerbork. De groep werd echter gesplitst waarbij kinderen naar het kinderdagverblijf werden gestuurd en ouders in de Schouwburg moesten blijven. Uit het kinderdagverblijf werden ongeveer 800 kinderen gered en naar alle uithoeken van Nederland gebracht.

In totaal vonden 210 kinderen een schuilplaats in Friesland. De organisatie gelooft dat ongeveer 70 kinderen nog in leven zijn en wil graag met hen in contact komen.
Wij geloven dat het mogelijk is om te reconstrueren wie deel uitmaakte van deze groep en willen hun verhalen naar een breder publiek brengen, zodat hun belangrijke rol in de geschiedenis wordt verteld en gedocumenteerd voor toekomstige generaties.

Op 1, 2 en 3 mei 2020 wil de organisatie deze kinderen terugbrengen naar Friesland voor een ceremonie. Waar mogelijk willen ze ook dat de "kinderen" hun verhalen vertellen op de plaatsen waar ze al die jaren geleden ondergedoken zaten.

Veel van deze kinderen zijn niet teruggekeerd naar Amsterdam en zijn nu over de hele wereld verspreid. Wie kan ons helpen om deze 'kinderen' op te sporen?

Hartelijke groet, 
Sue Smeding | Onderzoeksteam
 

W: www.joodsekinderen.nl

@: info@joodsekinderen.nl

Een project van Stichting de Verhalen in samenwerking met
Omrop Fryslân, Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en Tresoar.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de tegemoetkoming?
Bel dan met het IOH-kantoor 
03-5625611

De vergadering werd vooraf gegaan door een voorstelling van Gustavo the Magician.Sinds 1/1/2019 is het kantoor van de IOH gevestigd  op de eerste etage van een klein winkelcentrum in Ramat Ilan - gemeente Givat Shmuel.
Op de grens van de beide steden Ramat Gan en Givat Shmuel, tegenover de hoofdingang van Universiteit Bar Ilan, aan de Max & Anna Webb straat,  bevindt zich de ingang naar ons kantoor.


Het telefoonnummer 03-5625611 - het faxnummer 03-5625575 en het emailadres ioh@netvision.net.il zijn hetzelfde gebleven.

https://www.google.co.il/maps


Adresgegevens:
 

Irgoen Olei Holland
 Commercieel centrum Ramat Ilan
Oranim 1

5405201 Givat Shmuel 


ארגון עולי הולנד ע.ר
מרכז מסחרי רמת אילן
אורנים 1
גבעת שמואל  5405201

Irgoen Olei Holland (IOH) is de vereniging van (oud-)Nederlanders die woonachtig zijn in Israël.

IOH organiseert voor de Nederlandse gemeenschap in Israël sociale en culturele activiteiten, behartigt waar nodig de belangen van deze gemeenschap tegenover de Nederlandse en Israëlische autoriteiten en biedt hulp en begeleiding aan Nederlandse immigranten. Meer dan 70 jaar ervaring maakt Irgoen Olei Holland niet alleen de bekendste maar ook de grootste Nederlandse vereniging in Israël.

De IOH probeert voortdurend in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, zowel in de Israëlische maatschappij als bij de steeds weer veranderende behoeften van onze leden. De IOH wil de energieke spil van de Nederlandse gemeenschap in Israël zijn voor innoverende initiatieven, informatieve en culturele evenementen en het leggen van contacten met landgenoten, die in meer dan een opzicht dezelfde taal spreken.

De vereniging kent 4 regionale afdelingen: Jeruzalem, Tel Aviv, Netanja/Sharon en Haifa/Noorden. 
Daarnaast is de vereniging organisatorisch verbonden met de twee Nederlandse oudertehuizen in Israël (Beth Joles in Haifa en Beth Juliana in Herzliya), met de maatschappelijk werk organisatie Amuta Nini Czopp voor extra-murale zorg en met de fondsen die financiële ondersteuning geven aan ouderen, jonge gezinnen en studenten. De organisatie neemt verder deel binnen het Netwerk van Nederlandse organisaties in Israël.

  • Facebook Social Icon

© 2017 Proudly created by IOH wiith Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now