top of page

Een van IOH's belangrijkste taken is het stimuleren van de aliyah (de immigratie) van Nederlanders naar Israël en het begeleiden van de opvang van deze olim in Israël. En voor alle duidelijkheid: ook studenten of deelnemers aan een Israël programma, die zich voor een beperkte tijd in Israël willen vestigen, kunnen door de IOH begeleid worden.

Onze vereniging bestaat voor bijna 100% uit Nederlanders. Met de ervaring van elk lid van de IOH, zelf ook eens immigranten geweest, hebben wij de unieke mogelijkheid om nieuwe immigranten behulpzaam te zijn bij het veroveren van hun plaats in de Israëlische samenleving.

Werkbemiddelingsbureau's :
- Derech Menachem Begin 125, Tel Aviv  03-7634111

- Sd. HaMeginim, Haifa  04-8510697

- Rehov HaMemGimel 5, Jeruzalem  02- 5373929
- Sd. HaYe'ilim 3, Be'er Sheva  08-6105721
- Rehov Moshe Dayan 30, Kfar Saba  09-7660322
- Rehov Shavei Tzion 1, Ashdod  08-8522277

Bezoek de website van het Ministerie van Absorptie om meer te lezen over de rechten van oliem chadashim, toshavim chozrim, studenten en soldaten.

De eerste stappen in Israel

ALIYAH

De eerste stappen in Israel

ALIYAH

De belangrijkste stappen na je Aliyah:

 1. Bij aankomst op Ben Gurion Airport

 2. Misrad haPnim – משרד הפנים

 3. Ziektekostenverzekering – ביטוח בריאות

 4. Openen bankrekening

 5. Misrad haKlita – משרד הקליטה

 6. Inklaring van je lift – Douane autoriteiten

 7. Rijbewijs – רישיון נהיגה

 8. Arnona - ארנונה

 9. School registratie

 10. Ulpan - אולפן

 11. Bituach Leumi – ביטוח לאומי

 12. Erkenning van diploma's

 13. Kopen van belastingvrije apparatuur in Israël
   

1. Bij aankomst op Ben Gurion Airport
Wat je bij je moet hebben (in je handbagage):

 1. Buitenlandse passen met een geldig Aliyah visum van het Israëlische Consulaat in je land van herkomst. Je pas moet geldig zijn voor minstens 6 maanden na de datum van aankomst.

 2. Twee pasfoto's van alle gezinsleden, die met jou op aliyah komen.

 3. Alle originele documenten (geboorteakte, bewijs van Jodendom; VOG, enz).

Wat je krijgt:

 1. Teudat Oleh (תעודת עולה) - oleh boekje van het Misrad HaKlita.

 2. Teudat Zeut (תעודת זהות) - Israëlisch identiteitsbewijs.

 3. Tegoedbon voor de ziektekostenverzekering, om je later in te schrijven bij een Kupat Cholim (קופת חולים – ziekenfonds). Zie onder punt 3. Kupat Cholim.

 4. Voor wie daarvoor in aanmerking komt: de eerste betaling in contant geld van de Sal Klita (סל קליטה).

 5. Tegoedbon voor gratis vervoer per taxi van het vliegveld naar je eerste bestemming in Israël (nadat je klaar bent met de formulieren en je bagage hebt opgehaald moet de ambtenaar van Misrad haKlita je verwijzen naar de taxistandplaats).

 6. "Aankondiging van toekomstige bankrekening" die moet worden afgestempeld door een Israëlische bank bij het openen van een rekening en die getoond moet worden bij het plaatselijke Misrad haKlita. Zie onder punt 4: het openen van een bankrekening.

 7. Een Israelische simkaart voor je mobiele telefoon en 200 minuten bel-tegoed.

Wat te verwachten:

 1. Bij het overhandigen van je pas bij de paspoortcontrole moet je duidelijk aangeven dat je op aliyah komt. Alle leden van de familie die op aliyah komen moeten aanwezig zijn.

 2. Na de paspoortcontrole moet je naar boven, naar het Misrad haKlita, verwezen worden.

 3. Na de formaliteiten bij het Misrad haKlita kan je je bagage ophalen.

 4. In het kantoor van het Misrad haKlita bevindt zich een telefoon en daar kan je gratis overal in Israël bellen, je kan er iets drinken en er is gelegenheid om luiers te verschonen.

 5. Het regelen van bovenstaande zaken kan 30 – 40 minuten in beslag nemen.

Belangrijke opmerkingen:

 1. Het Misrad haKlita houdt zich niet bezig met een verandering van je naam (bijv. van Adriaan naar Awraham). Dat moet je bij het Misrad haPnim doen.

 2. Wanneer je een Katin Chozeer (קטין חוזר – terugkerende minderjarige) bent, of wanneer je in het verleden een A-1 (Tijdelijke inwoner) met een Teudat zehut (תעודת זהות – Israëlische identiteitskaart) was of in de Machal (מח"ל) gediend hebt, krijg je geen Teudat Oleh op het vliegveld. Maar je moet toch naar boven, naar het Misrad haKlita, om een tegoedbon voor de taxi te halen en aanwijzingen te krijgen om een afspraak te maken bij het Misrad haKlita dat het dichtst bij je in de buurt is.

Telefoonnummer Misrad haKlita op het vliegveld: 03-975 4422

2. Misrad haPnim – משרד הפנים

PERSONEN DIE IN ISRAEL HUN STATUS VERANDEREN VAN TOERIST NAAR OLEH
moeten een VOG (verklaring omtrent het gedrag) uit Nederland opvragen. 
Deze verklaring wordt door Misrad HaPnim geeist.
De aanvraagformulieren VOG kun je downloaden van de website van het Ministerie van Justitie. 
De VOG moet voorzien zijn van een apostillestempel. Wend je hiervoor tot een rechtbank in Nederland.

(Bij de rechtbank in Den Haag - tel: 070-3812888 - kun je navragen welke rechtbank dichtbij je woonadres is).
Eventueel kan ook een Israëlische rechtbank het document van een apostillestempel voorzien maar dan dient 

het document vertaald te zijn door een beëdigd vertaler. 

Bij het Misrad haPnim (Ministerie van Binnenlandse Zaken) kun je de Israelische identiteitskaart verzorgen, als dit niet op het vliegveld is gelukt. Indien gewenst is dit ook een gelegenheid je naam te veranderen of tijdelijke reisdocumenten te krijgen als je binnen de eerste 3 maanden na je aliyah naar het buitenland wilt reizen.

Belangrijke opmerking:
Alle familieleden, die samen met je op aliyah kwam, moeten aanwezig zijn.


Wat moet je meebrengen:

 1. Teudat oleh

 2. 2 identieke pasfoto's voor elk lid van de familie ouder dan 16 jaar

 3. Paspoorten van het land van herkomst voor alle familieleden

 4. Bewijs van huwelijk/scheiding/overlijden (voorzien van apostille) echtgeno(o)t(e)

 5. Bewijs van overgang tot het Jodendom, indien van toepassing

 6. Verklaring omtrent gedrag (VOG)

 7. De originele bewijzen van je Ishurei Yahadut (- אישורי יהדות bewijs van Jodendom).

 8. Geboortebewijzen (voorzien van apostille) van alle familieleden

Wat je ontvangt:

 1. Een Teudat Zehut (תעודת זהות – Israëlisch identiteitsbewijs)

 2. Indien verlangd: michtav ma'avar (מכתב מעבר – tijdelijk reisdocument). Een michtav ma'avar is geldig tot 3 maanden na de aliyah. Bij uitreis moet je, samen met je buitenlandse pas, dit document tonen. Alle leden van de familie die op reis willen gaan moeten aanwezig zijn om elk een michtav ma'avar te krijgen.

 3. Indien van toepassing: een officieel bewijs van je naamsverandering (תמצית רישום – Tamzit rishum – uittreksel)

Wat je te wachten staat:
Lange wachttijden.

Opmerking: Iedere Oleh Chadash wordt 3 maanden na zijn binnenkomst automatisch Israëlisch staatsburger. Voor Nederlanders betekent dit dat zij de Nederlandse nationaliteit kwijtraken omdat een Nederlander zijn staatsburgerschap verliest als hij vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt.
Je kunt dit vermijden door binnen 3 maanden na je aliyah bij Misrad HaPnim de zg. ARLI verklaring te tekenen. Hierrmee verklaar je geen Israëlisch staatsburger te willen worden. Na ondertekenening van de ARLI verklaring krijg je de status Toshav Keva: permanent ingezetene en hebt alle rechten en plichten van de Israëli, behalve het stemrecht voor de Knesset.

Misrad haPnim algemene informatie: *3450

 

3. Ziektekostenverzekering – ביטוח בריאות

Als Oleh komt je, als je gepensioneerd of werkeloos bent, 6 maanden gratis ziekteverzekering toe.
Alvorens een bepaald ziekenfonds (Koepat Choliem) te kiezen is het raadzaam vrienden in je buurt te vragen welk ziekenfonds in dat gebied de beste reputatie heeft en de beste zorg biedt.
Als je eenmaal ingeschreven staat bij een bepaald ziekenfonds kan je pas na 6 maanden overstappen naar een ander ziekenfonds.

Wat je nodig hebt:

 1. Tegoedbon voor de ziektekostenverzekering, die je op het vliegveld kreeg

 2. Teudat oleh

 3. NIS 13.70 voor elke volwassene. Kinderen worden gratis ingeschreven.

 4. Ga met de tegoedbon naar het postkantoor, betaal en laat de tegoedbon afstempelen.

 5. Ga met de afgestempelde tegoedbon naar de plaatselijke kliniek van het verkozen ziekenfonds.

Wat je krijgt: Tijdelijke ziektekostenverzekering kaarten voor iedereen in de familie. Je ontvangt de officiele kaarten per post.

Belangrijke mededeling:
Als je al de Israëlische nationaliteit bezit word je naar het plaatselijke kantoor van de Bituach Leumi (ביטוח לאומי – Nationaal Verzekerings Instituut) verwezen om je daar op te geven voor de ziektekostenverzekering.
Ktinim chozrim (קטינים חוזרים – terugkerende minderjarigen) en Ezrachim olim (אזרחים עולים – in het buitenland geboren Israëlische staatsburgers) hebben geen recht op gratis ziektekostenverzekering.

4. Openen bankrekening

Als het een echtpaar met gezamelijke rekening betreft moeten beiden aanwezig zijn.
Wat je nodig hebt:

 1. Teudat oleh

 2. Teudat zehut (sommige bankkantoren houden zich niet stipt aan de regels en laten je een rekening openen voordat je je teudat zehut ontvangen hebt).

 3. Paspoort van het land van herkomst

 4. Baar geld, een check of een creditkaart voor een eerste storting op je nieuwe rekening.

 5. De "aankondiging van toekomstige bankrekening" die je op het vliegveld kreeg voor het openen van een bankrekening.

Wat je krijgt:

 1. Nummer van de nieuwe bankrekeningInformatie over online verrichten van transacties

 2. De "aankondiging van toekomstige bankrekening" wordt afgestempeld.

 3. Bewaar dit formulier voor het Misrad Haklita.

Wat te verwachten:
Als je geen vloeiend Hebreeuws spreekt kan je vragen door een Engels-sprekende beambte te worden geholpen.
Het duurt meestal 3-4 weken voordat een buitenlandse check overgeboekt is.

5. Misrad haKlita – משרד הקליטה

Wat je nodig hebt:

 1. Terudat Oleh

 2. Teudat zehut

 3. Gestempeld formulier dat je van je bank gekregen hebt

 4. Bel op naar het plaatselijke bureau van het Misrad haKlita (gebruik het onderstaande algemene nummer om het nummer van het plaatselijke bureau te verkrijgen) en zij moeten je verwijzen naar een persoonlijke klita adviseur. Maak met deze adviseur een afspraak.

Wat je krijgt:

 1. Registratie tegoedbonnen voor een Ulpan

 2. Sal klita betalingen. Verifieer op welke data de betaling op jouw bankrekening zal worden overgemaakt.

 3. Informatie betreffende uitkeringen voor levensonderhoud en subsidies (dit is alleen relevant als je 6 maanden na je aliyah nog steeds geen werk hebt. Tegen die tijd moet je contact zoeken met je persoonlijke aliyah adviseur voor meer informatie over uitkeringen voor levensonderhoud).

 4. Informatie over kosteloze BA/MA opleiding. Ga naar de afdeling Minhal Hastudentim (מנהל הסטודנטים) bij het Misrad haKlita voor deze informatie.

 5. Advies omtrent Oleh voorzieningen in je buurt.

Misrad haKlita algemene informatie: 03-973 3333

6. Inklaring van je lift – Douane autoriteiten

Oliem mogen huishoudelijke apparatuur, meubels en persoonlijke goederen uit het buitenland invoeren zonder betaling van invoerrechten.

Wat je nodig hebt:

 1. Buitenlands paspoort met oleh visum (Israëli’s moeten hun Israëlische pas tonen)

 2. Paspoort van echtgeno(o)t(e), indien van toepassing

 3. Teudat zehut EN Teudat oleh

 4. Huurcontract van appartement

 5. Nummer van de zending

 6. Inventaris lijst

 7. Als je in de IDF (of Machal) gediend hebt moet je een officiele brief van Zahal overleggen met de data van je diensttijd.

 8. Als je een Katin chozer (קטין חוזר - terugkerende minderjarige) bent, kijk dan op de website.

Wat te verwachten:

 1. Wanneer je de inboedel verstuurt, verifieer dan de verwachte datum van de aankomst.

 2. De expediteur moet je alle bovengenoemde documenten geven.

 3. Als je de expediteur originele documenten geeft controleer dan dat je alle bovengenoemde stappen voltooid hebt; het kan namelijk enige dagen duren voordat je de papieren terugkrijgt.

 4. Afhankelijk van je afspraak met de expediteur moet je wellicht zelf naar de haven komen, met de douaneambtenaar spreken en je zending inklaren.

 5. Neem een fototoestel mee bij het in ontvangst nemen van de zending. Fotografeer iedere schade en stel je onmiddellijk in verbinding met de verzekering.

7. Rijbewijs – רישיון נהיגה

Een nieuwe immigrant, toerist, tijdelijke inwoner of terugkerende inwoner (die minstens 1 vol jaar in het buitenland gewoond heeft) mag in Israël gedurende 3 jaar vanaf de datum dat hij het land binnenkwam zijn buitenlands rijbewijs inwisselen tegen een Israelisch rijbewijs. Je mag slechts gedurende 1 jaar rijden met een buitenlands rijbewijs.
Om een auto te kopen met Oleh rechten moet je het buitenlands rijbewijs omgewisseld hebben voor een Israëlisch rijbewijs. 

Wat je nodig hebt:

 1. Teudat zehut

 2. Buitenlands rijbewijs

 3. Teudat Oleh

Wat je te wachten staat:

 1. Ga met de genoemde documenten naar een plaatselijk kantoor van Marmanet of Tel Dor. Daar word je gefotografeerd en krijg je een formulier betreffende je gezondheid, dat ondertekend moet worden door je arts en door een optometrist die je gezichtsvermogen heeft getest.

 2. Als je medicijnen gebruikt die je rijvermogen beinvloeden moet je dat aan de dokter meedelen; deze maakt hiervan een notitie op het formulier.

 3. Er zijn optometristen dicht bij Marmanet of Tel Dor kantoren waar je zonder afspraak geholpen wordt. De prijs van het oogonderzoek is door de overheid vastgesteld.

 4. Ga met de getekende papieren naar de Voertuigendienst ( משרד הרישוי – Misrad haRishui). Daar krijg je weer een ander formulier dat je aan de rij-instructeur moet geven.

 5. Maak een afspraak met een rij-instructeur; die bepaalt hoeveel lessen je nodig hebt. (Maak duidelijk of je een auto met automatische versnelling of met handschakeling wilt gebruiken).

 6. De rij-instructeur maakt een afspraak met je voor je rijexamen en neemt je mee in zijn auto voor de test.

 7. Ga voor de dag van het examen met je formulieren naar het postkantoor en betaal NIS 56.

 8. Na het slagen voor het rijexamen, ga je weer met alle papieren naar het Misrad haRishui. Je krijgt een tijdelijk rijbewijs en je moet NIS 417 bij het postkantoor betalen om het tijdelijke rijbewijs te activeren en het proces voor het verkrijgen van een permanent rijbewijs in werking te stellen. Het permanente rijbewijs wordt binnen 8 weken per post naar huis gestuurd.

Belangrijke opmerkingen:

 1. Telefoneer altijd om de openingstijden van het Misrad haRishui te weten te komen. Oliem worden niet op alle dagen geholpen!

 2. Je wordt niet direct meegedeeld of je voor het rijexamen geslaagd bent.

 3. Heel veel succes.

  *de Knesset werkt in 2017 aan een wetswijziging waarna oliem geen praktisch rijexamen meer hoeven af te leggen.

8. Arnona - ארנונה

Alle steden, gemeenten en andere lokale of regionale overheden heffen een belasting, Arnona (ארנונה – gemeentebelasting). Alle bewoners/huurders moeten deze belasting, die op basis van de oppervlakte van de woning berekend wordt, betalen. Het is gebruikelijk dat nieuwe Oliem voor een van de twee eerste jaren in Israël een reductie van 70-90% op de Arnona (tot een maximum van 100 m²) krijgen.
Elke gemeente heeft haar eigen manier om te berekenen wat het "eerste jaar" is.

Wat je nodig hebt:

 1. Bij de gemeente laat je de rekening voor de Arnona, het huurcontract, het Teudat Oleh en het Teudat zehut zien.

 2. Breng ook de stand van je watermeter mee, omdat de vorige bewoner de door hem gebruikte hoeveelheid water moet betalen.

Belangrijke opmerkingen:

 1. Het is mogelijk dat na 1 januari, de reductie voor Oliem opnieuw moet worden aangevraagd.

 2. Ktinim chozrim (קטינים חוזרים – terugkerende minderjarigen), Ezrachim Oliem (אזרחים עולים – in het buitenland geboren staatsburgers) en wie in het verleden een behoorlijke tijd een A/1 inwoner was en geen nieuw Teudat Oleh heeft, hebben geen recht op reductie van de Arnona.

 3. Het is belangrijk zo spoedig mogelijk na je komst de Arnona reductie aan te vragen aangezien deze over het algemeen niet retroactief is.

9. School registratie

Wat je nodig hebt:

 1. Het Israëlische identiteitsnummer (Teudat zehut nummer) van je kind

 2. Documenten die aangeven waar je woont (huurcontract, rekening)

 3. Voor de lagere school: laatste rapport, inentingsbewijzen en soms een aanbevelingsbrief van de vorige school.

 4. Teudat zehut van beide ouders (tenzij ze niet samen op Aliyah kwamen)

Wat te verwachten:
Pre-kleuterschool (טרום טרום – Trom Trom), Kleuterschool (טרום – Trom) of verplicht Kleuteronderwijs (גן חובה – Gan chowa)

 1. Registratie voor een openbare kleuterschool wordt gedaan via de gemeente (עיריה – Iria) bij de Afdeling Onderwijs (מחלקת החינוך – Machleket Hachinoech) in het algemeen in februari en maart.

 2. Afhankelijk van de buurt waar gewoond wordt, wordt het kind een kleuterschool (gan) toegewezen.

 3. Registratie voor een prive gan is bij de gan zelf.

Openbare Lagere School

 • Eveneens via de plaatselijke Afdeling Onderwijs in februari en maart.

Klassen 7 – 12

 1. Deze scholen zijn niet aan een bepaald district gebonden en je kan besluiten je kind naar iedere school in het land te sturen.

 2. Registratie vindt plaats in november en december.

 3. Stel je in verbinding met de school van je keuze om uit te vinden wat voor documenten verlangd worden.

10. Ulpan - אולפן

Het Misrad haKlita helpt je om te acclimatiseren aan het leven in Israël door je 5 maanden een gratis Ulpan aan te bieden (Hebreeuwse taal- en absorptielessen). Je krijgt subsidie voor de Ulpan binnen 18 maanden na de datum van je Aliyah.
Er zijn ook medische Ulpaniem.

Wat je nodig hebt:

 1. Zoek een Ulpan die geschikt voor je is en een goede reputatie heeft.

 2. Bij Misrad haKlita kan je een tegoedbon krijgen voor een gratis Ulpan in je buurt. Ga voor je registratie met die tegoedbon naar het kantoor van de gekozen Ulpan. Zij zullen je vertellen wanneer de cursus begint.

11. Bituach Leumi – ביטוח לאומי

De Bituach Leumi (het Nationale Verzekeringsinstituut – de Israëlische Sociale Verzekeringsbank) is het belangrijkste instituut voor de sociale verzekering in Israël.
Het financiert de diverse Koepot Cholim en verzorgt kinderbijslag, inkomen suppletie, pensioenen en werknemers ontslagbetalingen.

Kinderbijslag (קצבת ילדים – Kitzvat Jeladim)
Kitzvat Jeladim is een maandelijkse uitkering van de overheid, gebaseerd op het aantal kinderen, jonger dan 18 jaar, in het gezin die in Israël wonen. Om deze uitkering na de Aliyah te verkrijgen, moet je naar het plaatselijke bureau van de Bituach Leumi gaan. Voor kinderen die na je Aliyah geboren zijn, moet de aanvraag voor Kinderbijslag ingediend worden in het ziekenhuis waar het kind geboren is.

Wat je nodig hebt:

 1. Teudat Oleh

 2. Teudat zehut

 3. Geboortebewijs van elk kind

 4. Nummer van je bankrekening en een brief die bevestigt dat de huwelijkspartners een gezamenlijke bankrekening hebben.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor inkomen suppletie (הבטחת הכנסה – Havtachat Hachnasa)
Als je 12 maanden na je Aliyah nog werkeloos bent of minder dan het minimumloon verdient, kan je in aanmerking komen voor suppletie van inkomen door de Bituach Leumi. Het toegekende bedrag is tussen NIS 1000.- en NIS 3000.-, afhankelijk van je leeftijd en de omvang van het gezin en het is een maandelijkse uitkering.
Om in aanmerking te komen kan je niet in een onderwijsinstelling studeren, je mag geen auto bezitten en je mag geen soldaat in actieve dienst of lid van een kibboets zijn. Als je echter in een Ulpan, gesubsidieerd door het Misrad haKlita studeert, kom je wel in aanmerking. Deze financiële ondersteuning moet worden aangevraagd bij het plaatselijke kantoor van de Bituach Leumi.


12. Erkenning van diploma's

Als je van plan bent in de Openbare sector te werken (bijv. als leraar of in overheidsdienst) moet eerst je diploma erkend worden door het Misrad haChinoech (משרד החינוך – het Ministerie van Onderwijs) om het salaris en de rang, overeenkomstig je opleiding vast te stellen.

Wat je nodig hebt:

 1. Teudat Oleh

 2. Teudat zehut

 3. Dipoma

 4. Vertaling

 5. Als je naam is veranderd, moet ook een Tamzit Rishum (afgegeven door Misrad haPnim) meebracht worden, waarin de naamsverandering gedocumenteerd is.

Ministerie van Onderwijs, Afdeling voor de evaluatie van buitenlandse Academische titels en diploma's:
Jerusalem, Rechov Dvorah HaNeviah 2, kamer 8, Tel. 02-560 2853
Ramat Gan, Rechov Jabotinsky 71, Tel.03-693 1856
Website: http://edu.gov.il/owlHeb/AboutUs/FreedomOfInformation/Pages/english.aspx

13. Kopen van belastingvrije apparatuur in Israël

Alleen in Israël gefabriceerde koelkasten en airconditioners kunnen in Israël zonder BTW gekocht worden. De Oleh reductie op deze artikelen geldt alleen in de eerste 4 jaar na de Aliyah. Het kan de moeite waard zijn om Europese apparatuur in Israël te kopen voor de catalogusprijs in plaats van deze te verschepen uit het land van herkomst. N.B. Er is geen Oleh korting voor de aankoop van meubilair.

Wat je nodig hebt:

 1. Teudat Oleh

 2. Teudat Zehut

 3. Offerte van de apparatuur

 4. Buitenlandse paspoorten van beide echtgenoten

 5. Huurcontract van het huis

Wat te verwachten:
Je moet je aankoop aanbetalen en kan deze niet meenemen. De verkoper zal je verwijzen naar het plaatselijke kantoor van de Meches (מכס - Douane Autoriteiten) waar je alle bovengenoemde papieren moet overleggen. Bij de Douane wordt je Teudat Oleh afgestempeld en krijg je een formulier om naar de winkel te brengen voor het voltooien van de koop.

Jerusalem Douane Kantoor: 02-654 5555

Voor algemene informatie over aliyah nodigen u uit om per email ioh@netvision.net.il of telefonisch (+972-3-5625611) met ons contact op te nemen.
Stel ons uw vragen en als we niet direct een antwoord kunnen geven, zullen we naar het antwoord zoeken.


​Chris Bonfeel 
medewerkster kantoor Irgoen Olei Holland

De belangrijkste stappen na je Aliyah:

 1. Bij aankomst op Ben Gurion Airport

 2. Misrad haPnim – משרד הפנים

 3. Ziektekostenverzekering – ביטוח בריאות

 4. Openen bankrekening

 5. Misrad haKlita – משרד הקליטה

 6. Inklaring van je lift – Douane autoriteiten

 7. Rijbewijs – רישיון נהיגה

 8. Arnona - ארנונה

 9. School registratie

 10. Ulpan - אולפן

 11. Bituach Leumi – ביטוח לאומי

 12. Erkenning van diploma's

 13. Kopen van belastingvrije apparatuur in Israël
   

1. Bij aankomst op Ben Gurion Airport
Wat je bij je moet hebben (in je handbagage):

 1. Buitenlandse passen met een geldig Aliyah visum van het Israëlische Consulaat in je land van herkomst. Je pas moet geldig zijn voor minstens 6 maanden na de datum van aankomst.

 2. Twee pasfoto's van alle gezinsleden, die met jou op aliyah komen.

 3. Alle originele documenten (geboorteakte, bewijs van Jodendom; VOG, enz).

Wat je krijgt:

 1. Teudat Oleh (תעודת עולה) - oleh boekje van het Misrad HaKlita.

 2. Teudat Zeut (תעודת זהות) - Israëlisch identiteitsbewijs.

 3. Tegoedbon voor de ziektekostenverzekering, om je later in te schrijven bij een Kupat Cholim (קופת חולים – ziekenfonds). Zie onder punt 3. Kupat Cholim.

 4. Voor wie daarvoor in aanmerking komt: de eerste betaling in contant geld van de Sal Klita (סל קליטה).

 5. Tegoedbon voor gratis vervoer per taxi van het vliegveld naar je eerste bestemming in Israël (nadat je klaar bent met de formulieren en je bagage hebt opgehaald moet de ambtenaar van Misrad haKlita je verwijzen naar de taxistandplaats).

 6. "Aankondiging van toekomstige bankrekening" die moet worden afgestempeld door een Israëlische bank bij het openen van een rekening en die getoond moet worden bij het plaatselijke Misrad haKlita. Zie onder punt 4: het openen van een bankrekening.

 7. Een Israelische simkaart voor je mobiele telefoon en 200 minuten bel-tegoed.

Wat te verwachten:

 1. Bij het overhandigen van je pas bij de paspoortcontrole moet je duidelijk aangeven dat je op aliyah komt. Alle leden van de familie die op aliyah komen moeten aanwezig zijn.

 2. Na de paspoortcontrole moet je naar boven, naar het Misrad haKlita, verwezen worden.

 3. Na de formaliteiten bij het Misrad haKlita kan je je bagage ophalen.

 4. In het kantoor van het Misrad haKlita bevindt zich een telefoon en daar kan je gratis overal in Israël bellen, je kan er iets drinken en er is gelegenheid om luiers te verschonen.

 5. Het regelen van bovenstaande zaken kan 30 – 40 minuten in beslag nemen.

Belangrijke opmerkingen:

 1. Het Misrad haKlita houdt zich niet bezig met een verandering van je naam (bijv. van Adriaan naar Awraham). Dat moet je bij het Misrad haPnim doen.

 2. Wanneer je een Katin Chozeer (קטין חוזר – terugkerende minderjarige) bent, of wanneer je in het verleden een A-1 (Tijdelijke inwoner) met een Teudat zehut (תעודת זהות – Israëlische identiteitskaart) was of in de Machal (מח"ל) gediend hebt, krijg je geen Teudat Oleh op het vliegveld. Maar je moet toch naar boven, naar het Misrad haKlita, om een tegoedbon voor de taxi te halen en aanwijzingen te krijgen om een afspraak te maken bij het Misrad haKlita dat het dichtst bij je in de buurt is.

Telefoonnummer Misrad haKlita op het vliegveld: 03-975 4422

2. Misrad haPnim – משרד הפנים

PERSONEN DIE IN ISRAEL HUN STATUS VERANDEREN VAN TOERIST NAAR OLEH
moeten een VOG (verklaring omtrent het gedrag) uit Nederland opvragen. 
Deze verklaring wordt door Misrad HaPnim geeist.
De aanvraagformulieren VOG kun je downloaden van de website van het Ministerie van Justitie. 
De VOG moet voorzien zijn van een apostillestempel. Wend je hiervoor tot een rechtbank in Nederland.

(Bij de rechtbank in Den Haag - tel: 070-3812888 - kun je navragen welke rechtbank dichtbij je woonadres is).
Eventueel kan ook een Israëlische rechtbank het document van een apostillestempel voorzien maar dan dient 

het document vertaald te zijn door een beëdigd vertaler. 

Bij het Misrad haPnim (Ministerie van Binnenlandse Zaken) kun je de Israelische identiteitskaart verzorgen, als dit niet op het vliegveld is gelukt. Indien gewenst is dit ook een gelegenheid je naam te veranderen of tijdelijke reisdocumenten te krijgen als je binnen de eerste 3 maanden na je aliyah naar het buitenland wilt reizen.

Belangrijke opmerking:
Alle familieleden, die samen met je op aliyah kwam, moeten aanwezig zijn.


Wat moet je meebrengen:

 1. Teudat oleh

 2. 2 identieke pasfoto's voor elk lid van de familie ouder dan 16 jaar

 3. Paspoorten van het land van herkomst voor alle familieleden

 4. Bewijs van huwelijk/scheiding/overlijden (voorzien van apostille) echtgeno(o)t(e)

 5. Bewijs van overgang tot het Jodendom, indien van toepassing

 6. Verklaring omtrent gedrag (VOG)

 7. De originele bewijzen van je Ishurei Yahadut (- אישורי יהדות bewijs van Jodendom).

 8. Geboortebewijzen (voorzien van apostille) van alle familieleden

Wat je ontvangt:

 1. Een Teudat Zehut (תעודת זהות – Israëlisch identiteitsbewijs)

 2. Indien verlangd: michtav ma'avar (מכתב מעבר – tijdelijk reisdocument). Een michtav ma'avar is geldig tot 3 maanden na de aliyah. Bij uitreis moet je, samen met je buitenlandse pas, dit document tonen. Alle leden van de familie die op reis willen gaan moeten aanwezig zijn om elk een michtav ma'avar te krijgen.

 3. Indien van toepassing: een officieel bewijs van je naamsverandering (תמצית רישום – Tamzit rishum – uittreksel)

Wat je te wachten staat:
Lange wachttijden.

Opmerking: Iedere Oleh Chadash wordt 3 maanden na zijn binnenkomst automatisch Israëlisch staatsburger. Voor Nederlanders betekent dit dat zij de Nederlandse nationaliteit kwijtraken omdat een Nederlander zijn staatsburgerschap verliest als hij vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt.
Je kunt dit vermijden door binnen 3 maanden na je aliyah bij Misrad HaPnim de zg. ARLI verklaring te tekenen. Hierrmee verklaar je geen Israëlisch staatsburger te willen worden. Na ondertekenening van de ARLI verklaring krijg je de status Toshav Keva: permanent ingezetene en hebt alle rechten en plichten van de Israëli, behalve het stemrecht voor de Knesset.

Misrad haPnim algemene informatie: *3450

 

3. Ziektekostenverzekering – ביטוח בריאות

Als Oleh komt je, als je gepensioneerd of werkeloos bent, 6 maanden gratis ziekteverzekering toe.
Alvorens een bepaald ziekenfonds (Koepat Choliem) te kiezen is het raadzaam vrienden in je buurt te vragen welk ziekenfonds in dat gebied de beste reputatie heeft en de beste zorg biedt.
Als je eenmaal ingeschreven staat bij een bepaald ziekenfonds kan je pas na 6 maanden overstappen naar een ander ziekenfonds.

Wat je nodig hebt:

 1. Tegoedbon voor de ziektekostenverzekering, die je op het vliegveld kreeg

 2. Teudat oleh

 3. NIS 13.70 voor elke volwassene. Kinderen worden gratis ingeschreven.

 4. Ga met de tegoedbon naar het postkantoor, betaal en laat de tegoedbon afstempelen.

 5. Ga met de afgestempelde tegoedbon naar de plaatselijke kliniek van het verkozen ziekenfonds.

Wat je krijgt: Tijdelijke ziektekostenverzekering kaarten voor iedereen in de familie. Je ontvangt de officiele kaarten per post.

Belangrijke mededeling:
Als je al de Israëlische nationaliteit bezit word je naar het plaatselijke kantoor van de Bituach Leumi (ביטוח לאומי – Nationaal Verzekerings Instituut) verwezen om je daar op te geven voor de ziektekostenverzekering.
Ktinim chozrim (קטינים חוזרים – terugkerende minderjarigen) en Ezrachim olim (אזרחים עולים – in het buitenland geboren Israëlische staatsburgers) hebben geen recht op gratis ziektekostenverzekering.

4. Openen bankrekening

Als het een echtpaar met gezamelijke rekening betreft moeten beiden aanwezig zijn.
Wat je nodig hebt:

 1. Teudat oleh

 2. Teudat zehut (sommige bankkantoren houden zich niet stipt aan de regels en laten je een rekening openen voordat je je teudat zehut ontvangen hebt).

 3. Paspoort van het land van herkomst

 4. Baar geld, een check of een creditkaart voor een eerste storting op je nieuwe rekening.

 5. De "aankondiging van toekomstige bankrekening" die je op het vliegveld kreeg voor het openen van een bankrekening.

Wat je krijgt:

 1. Nummer van de nieuwe bankrekeningInformatie over online verrichten van transacties

 2. De "aankondiging van toekomstige bankrekening" wordt afgestempeld.

 3. Bewaar dit formulier voor het Misrad Haklita.

Wat te verwachten:
Als je geen vloeiend Hebreeuws spreekt kan je vragen door een Engels-sprekende beambte te worden geholpen.
Het duurt meestal 3-4 weken voordat een buitenlandse check overgeboekt is.

5. Misrad haKlita – משרד הקליטה

Wat je nodig hebt:

 1. Terudat Oleh

 2. Teudat zehut

 3. Gestempeld formulier dat je van je bank gekregen hebt

 4. Bel op naar het plaatselijke bureau van het Misrad haKlita (gebruik het onderstaande algemene nummer om het nummer van het plaatselijke bureau te verkrijgen) en zij moeten je verwijzen naar een persoonlijke klita adviseur. Maak met deze adviseur een afspraak.

Wat je krijgt:

 1. Registratie tegoedbonnen voor een Ulpan

 2. Sal klita betalingen. Verifieer op welke data de betaling op jouw bankrekening zal worden overgemaakt.

 3. Informatie betreffende uitkeringen voor levensonderhoud en subsidies (dit is alleen relevant als je 6 maanden na je aliyah nog steeds geen werk hebt. Tegen die tijd moet je contact zoeken met je persoonlijke aliyah adviseur voor meer informatie over uitkeringen voor levensonderhoud).

 4. Informatie over kosteloze BA/MA opleiding. Ga naar de afdeling Minhal Hastudentim (מנהל הסטודנטים) bij het Misrad haKlita voor deze informatie.

 5. Advies omtrent Oleh voorzieningen in je buurt.

Misrad haKlita algemene informatie: 03-973 3333

6. Inklaring van je lift – Douane autoriteiten

Oliem mogen huishoudelijke apparatuur, meubels en persoonlijke goederen uit het buitenland invoeren zonder betaling van invoerrechten.

Wat je nodig hebt:

 1. Buitenlands paspoort met oleh visum (Israëli’s moeten hun Israëlische pas tonen)

 2. Paspoort van echtgeno(o)t(e), indien van toepassing

 3. Teudat zehut EN Teudat oleh

 4. Huurcontract van appartement

 5. Nummer van de zending

 6. Inventaris lijst

 7. Als je in de IDF (of Machal) gediend hebt moet je een officiele brief van Zahal overleggen met de data van je diensttijd.

 8. Als je een Katin chozer (קטין חוזר - terugkerende minderjarige) bent, kijk dan op de website.

Wat te verwachten:

 1. Wanneer je de inboedel verstuurt, verifieer dan de verwachte datum van de aankomst.

 2. De expediteur moet je alle bovengenoemde documenten geven.

 3. Als je de expediteur originele documenten geeft controleer dan dat je alle bovengenoemde stappen voltooid hebt; het kan namelijk enige dagen duren voordat je de papieren terugkrijgt.

 4. Afhankelijk van je afspraak met de expediteur moet je wellicht zelf naar de haven komen, met de douaneambtenaar spreken en je zending inklaren.

 5. Neem een fototoestel mee bij het in ontvangst nemen van de zending. Fotografeer iedere schade en stel je onmiddellijk in verbinding met de verzekering.

7. Rijbewijs – רישיון נהיגה

Een nieuwe immigrant, toerist, tijdelijke inwoner of terugkerende inwoner (die minstens 1 vol jaar in het buitenland gewoond heeft) mag in Israël gedurende 3 jaar vanaf de datum dat hij het land binnenkwam zijn buitenlands rijbewijs inwisselen tegen een Israelisch rijbewijs. Je mag slechts gedurende 1 jaar rijden met een buitenlands rijbewijs.
Om een auto te kopen met Oleh rechten moet je het buitenlands rijbewijs omgewisseld hebben voor een Israëlisch rijbewijs. 

Wat je nodig hebt:

 1. Teudat zehut

 2. Buitenlands rijbewijs

 3. Teudat Oleh

Wat je te wachten staat:

 1. Ga met de genoemde documenten naar een plaatselijk kantoor van Marmanet of Tel Dor. Daar word je gefotografeerd en krijg je een formulier betreffende je gezondheid, dat ondertekend moet worden door je arts en door een optometrist die je gezichtsvermogen heeft getest.

 2. Als je medicijnen gebruikt die je rijvermogen beinvloeden moet je dat aan de dokter meedelen; deze maakt hiervan een notitie op het formulier.

 3. Er zijn optometristen dicht bij Marmanet of Tel Dor kantoren waar je zonder afspraak geholpen wordt. De prijs van het oogonderzoek is door de overheid vastgesteld.

 4. Ga met de getekende papieren naar de Voertuigendienst ( משרד הרישוי – Misrad haRishui). Daar krijg je weer een ander formulier dat je aan de rij-instructeur moet geven.

 5. Maak een afspraak met een rij-instructeur; die bepaalt hoeveel lessen je nodig hebt. (Maak duidelijk of je een auto met automatische versnelling of met handschakeling wilt gebruiken).

 6. De rij-instructeur maakt een afspraak met je voor je rijexamen en neemt je mee in zijn auto voor de test.

 7. Ga voor de dag van het examen met je formulieren naar het postkantoor en betaal NIS 56.

 8. Na het slagen voor het rijexamen, ga je weer met alle papieren naar het Misrad haRishui. Je krijgt een tijdelijk rijbewijs en je moet NIS 417 bij het postkantoor betalen om het tijdelijke rijbewijs te activeren en het proces voor het verkrijgen van een permanent rijbewijs in werking te stellen. Het permanente rijbewijs wordt binnen 8 weken per post naar huis gestuurd.

Belangrijke opmerkingen:

 1. Telefoneer altijd om de openingstijden van het Misrad haRishui te weten te komen. Oliem worden niet op alle dagen geholpen!

 2. Je wordt niet direct meegedeeld of je voor het rijexamen geslaagd bent.

 3. Heel veel succes.

  *de Knesset werkt in 2017 aan een wetswijziging waarna oliem geen praktisch rijexamen meer hoeven af te leggen.

8. Arnona - ארנונה

Alle steden, gemeenten en andere lokale of regionale overheden heffen een belasting, Arnona (ארנונה – gemeentebelasting). Alle bewoners/huurders moeten deze belasting, die op basis van de oppervlakte van de woning berekend wordt, betalen. Het is gebruikelijk dat nieuwe Oliem voor een van de twee eerste jaren in Israël een reductie van 70-90% op de Arnona (tot een maximum van 100 m²) krijgen.
Elke gemeente heeft haar eigen manier om te berekenen wat het "eerste jaar" is.

Wat je nodig hebt:

 1. Bij de gemeente laat je de rekening voor de Arnona, het huurcontract, het Teudat Oleh en het Teudat zehut zien.

 2. Breng ook de stand van je watermeter mee, omdat de vorige bewoner de door hem gebruikte hoeveelheid water moet betalen.

Belangrijke opmerkingen:

 1. Het is mogelijk dat na 1 januari, de reductie voor Oliem opnieuw moet worden aangevraagd.

 2. Ktinim chozrim (קטינים חוזרים – terugkerende minderjarigen), Ezrachim Oliem (אזרחים עולים – in het buitenland geboren staatsburgers) en wie in het verleden een behoorlijke tijd een A/1 inwoner was en geen nieuw Teudat Oleh heeft, hebben geen recht op reductie van de Arnona.

 3. Het is belangrijk zo spoedig mogelijk na je komst de Arnona reductie aan te vragen aangezien deze over het algemeen niet retroactief is.

9. School registratie

Wat je nodig hebt:

 1. Het Israëlische identiteitsnummer (Teudat zehut nummer) van je kind

 2. Documenten die aangeven waar je woont (huurcontract, rekening)

 3. Voor de lagere school: laatste rapport, inentingsbewijzen en soms een aanbevelingsbrief van de vorige school.

 4. Teudat zehut van beide ouders (tenzij ze niet samen op Aliyah kwamen)

Wat te verwachten:
Pre-kleuterschool (טרום טרום – Trom Trom), Kleuterschool (טרום – Trom) of verplicht Kleuteronderwijs (גן חובה – Gan chowa)

 1. Registratie voor een openbare kleuterschool wordt gedaan via de gemeente (עיריה – Iria) bij de Afdeling Onderwijs (מחלקת החינוך – Machleket Hachinoech) in het algemeen in februari en maart.

 2. Afhankelijk van de buurt waar gewoond wordt, wordt het kind een kleuterschool (gan) toegewezen.

 3. Registratie voor een prive gan is bij de gan zelf.

Openbare Lagere School

 • Eveneens via de plaatselijke Afdeling Onderwijs in februari en maart.

Klassen 7 – 12

 1. Deze scholen zijn niet aan een bepaald district gebonden en je kan besluiten je kind naar iedere school in het land te sturen.

 2. Registratie vindt plaats in november en december.

 3. Stel je in verbinding met de school van je keuze om uit te vinden wat voor documenten verlangd worden.

10. Ulpan - אולפן

Het Misrad haKlita helpt je om te acclimatiseren aan het leven in Israël door je 5 maanden een gratis Ulpan aan te bieden (Hebreeuwse taal- en absorptielessen). Je krijgt subsidie voor de Ulpan binnen 18 maanden na de datum van je Aliyah.
Er zijn ook medische Ulpaniem.

Wat je nodig hebt:

 1. Zoek een Ulpan die geschikt voor je is en een goede reputatie heeft.

 2. Bij Misrad haKlita kan je een tegoedbon krijgen voor een gratis Ulpan in je buurt. Ga voor je registratie met die tegoedbon naar het kantoor van de gekozen Ulpan. Zij zullen je vertellen wanneer de cursus begint.

11. Bituach Leumi – ביטוח לאומי

De Bituach Leumi (het Nationale Verzekeringsinstituut – de Israëlische Sociale Verzekeringsbank) is het belangrijkste instituut voor de sociale verzekering in Israël.
Het financiert de diverse Koepot Cholim en verzorgt kinderbijslag, inkomen suppletie, pensioenen en werknemers ontslagbetalingen.

Kinderbijslag (קצבת ילדים – Kitzvat Jeladim)
Kitzvat Jeladim is een maandelijkse uitkering van de overheid, gebaseerd op het aantal kinderen, jonger dan 18 jaar, in het gezin die in Israël wonen. Om deze uitkering na de Aliyah te verkrijgen, moet je naar het plaatselijke bureau van de Bituach Leumi gaan. Voor kinderen die na je Aliyah geboren zijn, moet de aanvraag voor Kinderbijslag ingediend worden in het ziekenhuis waar het kind geboren is.

Wat je nodig hebt:

 1. Teudat Oleh

 2. Teudat zehut

 3. Geboortebewijs van elk kind

 4. Nummer van je bankrekening en een brief die bevestigt dat de huwelijkspartners een gezamenlijke bankrekening hebben.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor inkomen suppletie (הבטחת הכנסה – Havtachat Hachnasa)
Als je 12 maanden na je Aliyah nog werkeloos bent of minder dan het minimumloon verdient, kan je in aanmerking komen voor suppletie van inkomen door de Bituach Leumi. Het toegekende bedrag is tussen NIS 1000.- en NIS 3000.-, afhankelijk van je leeftijd en de omvang van het gezin en het is een maandelijkse uitkering.
Om in aanmerking te komen kan je niet in een onderwijsinstelling studeren, je mag geen auto bezitten en je mag geen soldaat in actieve dienst of lid van een kibboets zijn. Als je echter in een Ulpan, gesubsidieerd door het Misrad haKlita studeert, kom je wel in aanmerking. Deze financiële ondersteuning moet worden aangevraagd bij het plaatselijke kantoor van de Bituach Leumi.


12. Erkenning van diploma's

Als je van plan bent in de Openbare sector te werken (bijv. als leraar of in overheidsdienst) moet eerst je diploma erkend worden door het Misrad haChinoech (משרד החינוך – het Ministerie van Onderwijs) om het salaris en de rang, overeenkomstig je opleiding vast te stellen.

Wat je nodig hebt:

 1. Teudat Oleh

 2. Teudat zehut

 3. Dipoma

 4. Vertaling

 5. Als je naam is veranderd, moet ook een Tamzit Rishum (afgegeven door Misrad haPnim) meebracht worden, waarin de naamsverandering gedocumenteerd is.

Ministerie van Onderwijs, Afdeling voor de evaluatie van buitenlandse Academische titels en diploma's:
Jerusalem, Rechov Dvorah HaNeviah 2, kamer 8, Tel. 02-560 2853
Ramat Gan, Rechov Jabotinsky 71, Tel.03-693 1856
Website: http://edu.gov.il/owlHeb/AboutUs/FreedomOfInformation/Pages/english.aspx

13. Kopen van belastingvrije apparatuur in Israël

Alleen in Israël gefabriceerde koelkasten en airconditioners kunnen in Israël zonder BTW gekocht worden. De Oleh reductie op deze artikelen geldt alleen in de eerste 4 jaar na de Aliyah. Het kan de moeite waard zijn om Europese apparatuur in Israël te kopen voor de catalogusprijs in plaats van deze te verschepen uit het land van herkomst. N.B. Er is geen Oleh korting voor de aankoop van meubilair.

Wat je nodig hebt:

 1. Teudat Oleh

 2. Teudat Zehut

 3. Offerte van de apparatuur

 4. Buitenlandse paspoorten van beide echtgenoten

 5. Huurcontract van het huis

Wat te verwachten:
Je moet je aankoop aanbetalen en kan deze niet meenemen. De verkoper zal je verwijzen naar het plaatselijke kantoor van de Meches (מכס - Douane Autoriteiten) waar je alle bovengenoemde papieren moet overleggen. Bij de Douane wordt je Teudat Oleh afgestempeld en krijg je een formulier om naar de winkel te brengen voor het voltooien van de koop.

Jerusalem Douane Kantoor: 02-654 5555

Voor algemene informatie over aliyah nodigen u uit om per email ioh@netvision.net.il of telefonisch (+972-3-5625611) met ons contact op te nemen.
Stel ons uw vragen en als we niet direct een antwoord kunnen geven, zullen we naar het antwoord zoeken.


​Chris Bonfeel 
medewerkster kantoor Irgoen Olei Holland

Voor algemene informatie over aliyah nodigen u uit om per email ioh@netvision.net.il of telefonisch (+972-3-5625611) met ons contact op te nemen.
Stel ons uw vragen en als we niet direct een antwoord kunnen geven, zullen we naar het antwoord zoeken.


​Chris Bonfeel 
medewerkerster kantoor Irgoen Olei Holland

bottom of page